Advokátní kancelář


Naše advokátní kancelář je zkušená, dynamicky se rozvíjející, moderní firma nabízející široké spektrum právních služeb pro firmy i soukromou klientelu.

Hlavním cílem je rychlá a účinná ochrana všech právních zájmů klienta zohledňující jeho individuální potřeby, s využitím dlouholetých zkušeností v oblastech smluvního práva i při předcházení a řešení sporů soudní či mimosoudní cestou.

Naší specializací je zejména právo obchodní, právo nemovitostí, pracovní a rodinné právo, včetně zastupování klientů před soudy, v arbitrážích či v řízení před úřady i mezinárodními institucemi.

Jsme Vám k dispozici jak v v sídle naší kanceláře., tak on-line.

Kancelář AK Novák

Karla Engliše 2, Praha 5
tel: +420 222523874 mob:+420 731747561 fax: +420 731747561